Förebyggande vård

för en hållbar framtid

Din tandvård är vår hjärtesak!

Undersökning

När du för första gången kommer till oss för en undersökning, tar vi ett antal varierande digitala röntgenbilder och därefter gör vi en helhetsbedömning av din tandstatus, hälsa i allmänhet och tidigare tandvårdshistoria. Vi behandlar utifrån behovsstorleken och din senaste tandläkarundersökning.

Du får information om ditt orala hälsotillstånd och om det finns behov av behandlingar. Du får även information om vilka behandlingsalternativ som finns för att laga dina tänder och vilka kostnader detta innebär.
 
Vi tar digitala foton för att dokumentera dina eventuella tand- och/eller slemhinneskador.

Ibland kan det behövas lite mera omfattande behandling och vid implantatbehandling behövs kompletterande röntgenbilder. Efter avslutad undersökning och terapiplanering får du ett skriftligt kostnadsförslag som därmed också ger dig en möjlighet att se över kostnadsförslaget i detalj och därefter planera de ekonomiska bitarna.

Vid mer omfattande behandlingar behöver vi träffas igen så att du får mer omfattande information. Vi tillhandahåller även våra patienter med information gällande fördelar och nackdelar med olika behandlingsalternativ.

Allt för att du ska känna dig trygg och informerad, hela vägen!

Kvalitetssäkring

Vi utför regelbunden och årlig service på samtliga apparater och utrustningar. Vi optimerar hela tiden vår användning av kemikalier på kliniken. Förråd inventeras och gamla material rensas bort ett flertal gånger under året. Genomgång av larmsystem samt brandutrustning på kliniken går vi igenom regelbundet. Vi har akutväska med läkemedel för allergiska reaktioner eller hjärtstopp.
      
Vi strävar efter att minska miljöpåverkan genom säkra läkemedelsrutiner, källsortera samt hantera avfall på ett optimalt sätt. Vi följer kontinuerligt upp våra miljömål och våra åtgärdslistor.

Vi investerar ständigt i ny teknisk utrutsning för att på så sätt kvalitetssäkra vårt arbete och erbjuda våra patienter tandvård av högst möjliga kvalitet. Vårt senaste tillskott i teknikväg är Piezosurgery Touch, vilket är en teknisk tandvårdsutrustning som ger en ny definition av hårdvävnadskirurgi. Den kvalitetssäkrar resultatet vid implantatbehandling och tandutdragningar.

Stöd & bidrag

Man omfattas av den allmänna tandvårdsförsäkringen från och med det år som man fyller 20 år. Det innebär att du som patient får ett ekonomiskt stöd från Försäkringskassan. Ersättningen betalas ut till din tandläkare och dras av på din betalningsräkning.

Stödet innebär i korthet att alla som fyllt 20 år får ett bidrag till regelbundna tandvårdsbesök, en så kallad tandvårdscheck. Bidraget är på 150 kronor per år för personer i åldrarna 30-74 år och 300 kronor per år för åldersgrupperna 20-29 år samt 75 år och äldre.

Tandvårdsförsäkringen ger också ett skydd mot höga kostnader. 

Skyddet innebär att om du som patient har kostnader mellan  3.001-15.000 kronor ersätts dessa med 50 procent och kostnader över 15 000 kronor ersätts med 85 procent. Kostnader upp till 3.000 kronor får du betala själv (förutom den del som kan betalas med tandvårdsbidraget).

Ersättningen baseras dock inte på det faktiska priset som du betalar hos tandläkaren, utan på den i förväg bestämda referensprislistan. Referenspriset är endast ett riktpris och tandläkarens prislista kan ligga både under och över referenspriset. Det är inte heller all tandvård som ersätts.

Behandlingar

Tandimplantat

Har du förlorat en eller flera tänder kan tandimplantat vara behandlingsalternativ för dig. Tandimplantat innebär i korthet att tandläkaren sätter in en titanskruv på det ställe där patienten saknar en tand, en slags konstgjord rot upprätts. Vi kan ersätta såväl enstaka tänder, större tandluckor som hela käkar.

Vi på Mölndalstandläkarna har mångårig erfarenhet av tandimplantat och har under längre perioder blivit utbildade praktiskt och teoretiskt inom implantat på framstående universitet i Tyskland. Vi använder oss av modern och förstklassig utrustning.
   
Fördelar med tandimplantat jämfört med andra behandlingsalternativ: 
 

  • Du kan prata, skratta och le utan att vara orolig
  • De nya tänderna sitter fast och känns nästan som egna
  • Du kan äta vad du vill utan problem
  • Kan ta bort smärtan från dåligt sittande proteser
  • Man behöver inte slipa ner friska tänder för en bro
  • Bidrar till att bevara benet i käken

Priser

Det kan vara svårt att enbart på en prislista bilda sig en klar uppfattning om vad kostnaderna blir. Vi upprättar alltid en individuell kostnadsberäkning för just dig efter vi genomfört en undersökning på kliniken.

Kontakta oss gärna för mer information om vad vi har för erbjudanden.

Kod Åtgärd Pris    Referenslista
101 Basundersökning och diagnostik, utförd av tandläkare 850 775
103 Akut eller kompletterande undersökning eller utredning av enstaka tand eller enstaka problem, utförd av tandläkare 400-500 340
112 Basundersökning med fullst.parodontal undersökning,tandhyg 470-755 755
121 Röntgenundersökning av enskild tand  55 45
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning  450-500 440
401 Tanduttagning, en tand 925-1200 925
501 Upprensning och rotfyllning, en rotkanal  3280-3785 3280
502 Upprensning och rotfyllning, två rotkanaler  3670-4210 3670
503 Upprensning och rotfyllning, tre rotkanaler 4690-5690 4775
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand 555-780 555
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand 885-1030 885
800 Tandstöddkrona 5485-6800 5435
801 Tandstödd krona, flera i samma käke krona 5500 3920
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder 3975-4500 3445
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder 5555-6200 4775
824 Partiell protes med gjutet skelett, klammerförankrad 11000 10170
827 Hel underkäksprotes inklusive prefabricerade tänder 10500 8475